Nazwa logotyp wywodzi się z języka greckiego, powstała z połączenia słów: logos – słowo oraz typos – obraz.

Terminem tym nazywane są formy graficzne będące interpretacją brzmienia nazwy i jednocześnie identyfikujące daną markę, firmę, produkt bądź inny rodzaj działalności gospodarczej lub biznesowej. Najważniejszą funkcją, jaką ma spełniać logo to wyróżnienie danego przedmiotu lub usługi na tyle innych, konkrecyjnych ofert. Logo by lepiej spełniało swoje zadanie często rejestrowane są w urzędach jako znaki towarowe. Dzięki temu stanowią unikatowy i prawnie chroniony produkt.

Ciężko jest tak naprawdę jednoznacznie wyznaczyć granicę między logiem a logotypem. Trudność ta wynika przede wszystkim z tego, iż logo i logotyp w projekcie graficznym często wykorzystywane są jako element wspólny. Często logo jest częścią logotypu lub odwrotnie. Najogólniej stwierdzić należy, że samo logo jest  graficzną formą przedstawienia symbolu firmy bądź marki.  Logotyp natomiast powinien być tylko i wyłącznie tekstową formą wizualną. Terminu logo powinno się więc używać jako nazwy zbiorczej dla całego znaku, który składa się z sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (tekstowego przedstawienia nazwy). Potocznie jednak terminem logo określany jest sam sygnet bądź sam logotyp.